Durų saugojimas, transportavimas ir eksploatacija

„Kokybė neapsiriboja gaminio sukūrimu, tai ir jo eksploatacija transportavimas“
– Edward Deming.

1. Saugojimas ir transportavimas:

1.1. Vidaus durys turi būti transportuojamos taip, kad būtų išvengta jų mechaninio pažeidimo, o taip pat, kad ant jų nepatektų vanduo.

1.2. Durys turi būti saugomos sausoje vėdinamoje patalpoje, sudėtos horizontaliai ne mažiau nei ant dviejų skersinių tarpinių, padėtų išilgai durų varčios kraštų. Išsaugokite polietileno pakuotę kaip įmanoma ilgiau iki montavimo momento.

1.3. Durys turi būti saugomos tokioje vietoje, kur ant jų nepatenka saulės šviesa ir šalia nėra šildymo prietaisų. Dėl staigių aplinkos pokyčių ant durų gali atsirasti įskylimų, taip pat gali deformuotis atskiri konstrukcijos elementai.

2. Montavimas

2.1. Prieš montuojant, ypač žiemos laikotarpiu, rekomenduojama savaitei duris įnešti į patalpą, kad jos aklimatizuotųsi.

2.2. Montuojant duris statomoje ar remontuojamoje patalpoje būtina įsitikinti, kad oro drėgnis nėra didesnis nei 60 % ir visos medžiagos išdžiūvusios. Stenkitės, kad patalpų viduje nebūtų per aukšta temperatūra.

2.3. Būtų geriau, jeigu vidaus duris montuotų specialistas, kuris gali tiksliai išmatuoti angą, pastebėti netikslius matmenis, juos pašalinti ir esant būtinybei pakoreguoti ir pačias duris, ir durų angas.

2.4. Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojama visas komplektacijos dalis įsigyti vienoje prekybos vietoje, prieš montavimą patikrinti durų bloko komplektaciją (apvadai, stakta), furnitūrą (vyriai, užraktai, skląsčiai, rankenos), kad atitiktų spalvą ir skaičių.

2.5. Jokiais būdais nepažeiskite gamyklinio durų varčios paviršiaus.

3. Eksploatacija:

3.1. Jūsų įsigytos vidaus durys priskiriamos prie gaminių, kurie atlaiko normalų oro drėgnį ir yra skirti eksploatuoti patalpų viduje esant šioms sąlygoms: temperatūra nuo + 10 iki + 35 oC ir santykinis oro drėgnis nuo 30 iki 60 %. Neleiskite, kad vidaus durims kenktų per didelis oro drėgnis.

3.2. Nepaisant to, kad jūsų vidaus durys padengtos specialia atsparia danga, stenkitės, kad jos nebūtų mechaniškai pažeidžiamos, nes gali atsirasti nuodaužų, įdrėskimų, nusidėvėjimų, o taip bus sugadinta gaminio išvaizda.

3.3. Jeigu vidaus durys išsipurvino, jas galima pavalyti baldų priežiūrai skirta priemone, specialia baldų valomąja arba flaneline servetėle, sudrėkinta vandeniu ir paskui sausai išgręžta. Nevalykite durų skiedikliais ir dėmių valikliais.

3.4. Saugokite, kad ant vidaus durų nepatektų mišiniai, kurie pagaminti rūgščių arba šarmų pagrindu.

Durų saugojimas, transportavimas ir eksploatacija