Į išpardavimą patenka durys su defektais; iš gamybos išimtų kolekcijų likučiai; durys, stovėjusios ekspozicijoje, ir kitos nelikvidinės pozicijos. Tokių durų kainos gali būti nuo 1 iki 60 eurų už varčią. Tokioms durims garantija nesuteikiama.

Išpardavimo katalogas.