Ekofaneruota durų varčia Porta 22

20

Ekofaneruota durų varčia Porta 22

Ekofaneruota varčia vengė spalvos 900*2000, be frezavimo – 1 vnt.